„Tvořivostí a spoluprací k radostnému učení”

Školní družina

Školní družina je v naší škole zdarma. Žáci mohou navštěvovat jak ranní družinu (od 7.00 do 7. 45 hodin), tak odpolední družinu (do 15. 30 hodin). 

 

 

Ve školní družině máme každý den pestrý program (Les ve škole, Počítače, Sportovní odpoledne, Pohádkové odpoledne a Kutily). Pokud nám to umožňuje počasí chodíme ven na vycházky do lesa, do okolí, ale i na krásné dětské hřiště v Líšťanech. Také se snažíme zapojit do všech vyhlášených soutěží, ve kterých máme i úspěchy.