„Tvořivostí a spoluprací k radostnému učení”

Projekty

Projekt "Les ve škole"les

Již čtvrtým rokem je naše škola zapojena do vzdělávacího programu sdružení Tereza Les ve škole, který probíhá již ve 21 zemích světa, přičemž jsme si tento program vytyčili jako celoroční projekt. Do programu jsou zapojeny školy z celé České republiky. Vzdělávací cíle tohoto projektu jsou zaměřeny na vztah dětí k lesu, porozumění ekosystému lesa a péči o něj. Učíme interaktivním způsobem a snažíme se o přímý kontakt dětí s přírodou. Generálním partnerem jsou Lesy ČR.

 

 

 

Recyklohraní

Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Jedná se o zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za tento sběr mohou žáci získat body a za ně si pak následně vybrat odměnu formou pracovních pomůcek do školní družiny.

 

 

Ovoce do škol

Probíhá pod záštitou Státního zemědělského intervenčního fondu a všichni žáci 1. - 5. ročníku mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma.

 

 

 

Projektové vyučování

Cílem tohoto projektového vyučování bylo motivovat žáky k hlubšímu vztahu k místu, kde žijí, ke své rodné obci, samostatně vyhledávat informace a pracovat s nimi, naučit se něco o historii a památkách naší vlasti.

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.

geometrie