„Tvořivostí a spoluprací k radostnému učení”

Základní škola Líšťany

 

Základní škola Líšťany je neúplná základní škola s 1. - 3. ročníkem sloučenými do jedné třídy. Nachází se 16 km severně od Plzně a spadá do působnosti ORP Nýřany. Funguje jako spádová škola pro obce v působnosti Obecního úřadu Líšťany.

 

Budova školy je jednopatrová s kapacitou 50 žáků. V současné době kapacita školy není naplněna. V přízemí jsou 2 šatny pro žáky, jídelna – výdejna obědů s kapacitou 20 žáků a tělocvična. V 1. patře se nacházejí 3 prostorné učebny a sborovna propojená s ředitelnou. Jedna učebna slouží jako kmenová třída, ve druhé učebně je zřízena školní družina, třetí učebnu využívá Mateřské centrum Sluníčko. K vybavení školy patří oddělená hygienická zařízení (umývárny a WC) v přízemí školy pro chlapce, v 1. patře pro dívky a pracovníky školy.

 

Ke škole patří zahrada, která je využívána k relaxaci dětí o přestávkách v teplejším období, k pěstování květin a zeleniny a k odpolednímu rekreačnímu pobytu dětí se školní družinou.

 

V blízkosti školy se nachází obecní dětské hřiště s prolézačkami a oplocenou plochou pro míčové hry a atletické discipliny, které škola využívá v rámci tělesné výchovy a činnosti školní družiny. V bezprostředním okolí školy je krásná příroda s možností přírodovědných vycházek, výletů a exkurzí.